ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Надійність і технологічність

Високий рівень надання послуг ґрунтується на багаторічному досвіді в області промислової безпеки, сучасної нормативно-технічної європейської та міжнародної базі.

Компанія «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» заснована в 2017 році. Основними напрямками діяльності компанії є: аудит, експертне обстеження та діагностування промислового обладнання і техніки, аудит і експертиза промислової безпеки, аудит і експертне обстеження охорони праці, а так-же інші послуги, пов’язані з безпекою промислового виробництва при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

В нашії команді працюють висококваліфіковані технічні фахівці, здатні на високому рівні вирішувати завдання різної складності.

За результатами виконаних робіт ми надаємо консультації та технічні висновки, за експертною оцінкою сфер Вашого бізнесу. 

Компанія сертифікована за міжнародним стандартом якості ISO 9001:2015 “Системи менеджменту якості. Вимоги”

Послуги компанії

Експертне обстеження (технічне діагностування)

ТОВ «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» надає комплекс послуг з експертного обстеження (технічного діагностування), технічним оглядам машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, паспортизації обладнання.

Психофізіологічна експертиза

Для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки а так же професій, що потребують професійного добору, Необхідне проведення психофізіологічної експертизи, яка регламентується вимогами ст.5 Закону України «Про охорону праці».

Навчання з охорони праці

Проведення навчання з питань охорони праці. Проведення спеціального навчання. Навчання фахівців, спеціалістів та посадових осіб із Спеціальних Правил безпеки.

Енергоаудит (енергетичний аудит)

Енергоаудит (енергетичний аудит) – добровільне енергетичне обстеження споживачів паливно-енергетичних ресурсів з метою встановлення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпеченні.

Технічний огляд, та експертне обстеження технологічних транспортних засобів

Експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, у тому числі придбаних за кордоном, вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, та обов’язковий технічний контроль (технічний огляд), випробування та експертне обстеження (технічне діагностування).

Ідентифікація, експертиза та декларування об’єктів підвищеної небезпеки.

Потенційно небезпечний об’єкт вважається об’єктом підвищеної небезпеки (ОПН) відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, дорівнює або перевищує встановлений норматив порогової маси.

Спеціалізація компанії

У ТОВ «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» працюють висококваліфіковані фахівці, які здатні на високому рівні вирішувати завдання різної складності. Наші експерти виконують такі роботи:​

Новини компанії та галузі