Експертне обстеження, технічне діагностування, навчання

Громадянська, 16А

місто Миколаїв

+38 (099) 639-23-22

+38 (098) 012-15-12

Внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Шановні керівники підприємств, установ, організацій!

Кабінетом Міністрів України постановою внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107.
Зокрема, Постановою КМУ від 03.02.2021 р. №77 затверджено нові переліки:

  • Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
  • Перелік видів робіт підвищеної небезпеки (Додаток 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107), в т. ч.:
    • види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу;
    • види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування (опубліковано в газеті Урядовий кур’єр від 10.02.2021 №27 – набрання чинності, відбудеться 10.03.2021).
Зміни внесено, також до пункту 49 Переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725.
Акцентуємо увагу роботодавців на необхідність своєчасного отримання дозволів для здійснення (продовження) господарської діяльності, пов’язаної з виконанням робіт підвищеної небезпеки та експлуатацією машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
Крім того, пропонуємо послуги з проведення аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт/експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Надати Вам Консультацію?