Інформація для замовників

Переліки документів,
що надаються замовником для виконання послуг

Звіт за результатами аудиту стану охорони праці розробляється згідно із вимогами ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (в частині проведення аудиту з охорони праці для оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2. Структура підприємства (керівництво, служби, відділи, виробничі та допоміжні підрозділи, які забезпечують виробничу діяльність об’єкта експертизи їх підпорядкованість, у вигляді блок-схеми)

3. Загальна кількість працюючих на підприємстві, в тому числі тих, хто виконує заявлені роботи підвищеної небезпеки та експлуатує заявлене обладнання підвищеної небезпеки (конкретно вказуються прізвища та посади відповідальних осіб та робітників, які безпосередньо виконують відповідні роботи та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, суміщення професій)

4. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства

5. Адреса виробництва, місця виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, його розташування (дільниця, який технологічний процес виконує)

6. Нормативно-правові акти з охорони праці, затверджені на підприємстві:

  • Положення про систему управління охороною праці (повністю)
  • Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці
  • Інструкції з охорони праці (затверджений наказом по підприємству список);
  • Положення про службу охорони праці

7. Протоколи та посвідчення, що підтверджують проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці керівників (у тому числі першої особи), спеціалістів, членів комісії з перевірки знань, відповідальних осіб підприємства (відповідно п.5 НПАОП 0.00-4.12-05, в тому числі з електробезпеки)

8. Протоколи комісії по перевірці знань з питань охорони праці ІТП та робітників (відповідно п.3, п.4 НПАОП 0.00-4.12-05, в тому числі з електробезпеки – у електротехнологічних працівників згідно заявленим роботам та обладнанню)

9. Документи (протоколи, посвідчення), які підтверджують кваліфікацію, наявність спеціального навчання у працівників підприємства стосовно заявлених робіт та заявленого обладнання (наприклад: кранівники, електрики, зварники, стропальники, водії технологічного транспорту, верхолази, і т.і.)

10. Висновок експертного обстеження (технічного діагностування) щодо обладнання підвищеної небезпеки

11. Посадові інструкції (для призначених відповідальних посадових осіб за заявленими роботами та обладнанням)

12. Перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту, за необхідності - акти та протоколи їх випробувань

13. Накази по підприємству:

- про призначення посадових осіб, що забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;

- про призначення відповідальних за виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, електрогосподарство (за необхідності), нагляд, технічний стан, безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки;

- про створення служби охорони праці (призначення відповідального з охорони праці);

- про створення комісії підприємства з перевірки знань з питань охорони праці;

- про організацію робіт за наряд-допусками;

- про організацію нагляду за станом будівель і споруд;

- про результати атестації робочих місць за умовами праці;

- про проведення медичного огляду

- про допуск працівників до експлуатації обладнання підвищеної небезпеки

14. Експлуатаційні документи на обладнання підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення).

15. Документи, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання підприємства, інформація щодо проведення ТО, експертних обстежень, організації планових ремонтів (напр., графіки ППР, опосвідчення, оглядів, перевірок)

16. Статут - 1-ша, 2-га стор., розд. «Предмет діяльності», «Управління підприємством»

17. Список журналів з питань охорони праці, які ведуться на підприємстві

18. Коротка характеристика підприємства (чим займається, відділення, відокремлені підрозділи (якщо є); основні цехи чи будівлі та споруди на території; які заявлені роботи де виконуються (в яких підрозділах, цехах); основне технологічне обладнання згідно зі списком в листі-заяві, де знаходиться), короткий опис технологічного процесу виробництва, карти основних технологічних процесів, робочі інструкції

19. Акти перевірок стану будівель та споруд (за останній рік)

20. Колективний договір – 1-ша сторінка, зміст, розділ «Охорона праці» (за наявності)

21. Організація проведення медичних оглядів (договір про медичні огляди, останній заключний акт, акт визначення контингенту працівників, що підлягають проведенню оглядів)

22. Матеріали з проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць за умовами праці, заходи за їх підсумками

23. Висновки психофізіологічної експертизи

24. Документи, що підтверджують планування охорони праці (план роботи з ОП)

25. Ідентифікація об’єкта, якщо є небезпечні речовини (за постановою КМУ №956 від 11.07.2002р.), лист Головного управління Держпраці про розгляд Повідомлення за формою ОПН-1

26. Інформація про те, як забезпечується відповідно до вимог нормативної документації безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація обладнання підвищеної небезпеки (засоби безпеки, заходи безпеки)

27. Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці

28. Механізм забезпечення виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються

29. План впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці

30. Інформація щодо нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися на підприємстві, заходи по забезпеченню усунення причин їх виникнення

31. Організація контролю за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва

32. Перелік засобів колективного та індивідуального захисту, виданих працівникам

33. Наявність кабінету з охорони праці, куточків з охорони праці, інших видів пропаганди безпечних методів праці

34. Наявність комісії з охорони праці, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

35. Заходи, що вживаються для надання термінової допомоги потерпілим, наявність договорів чи власних аварійно-рятувальних формувань

Висновок експертизи розробляється згідно із ст. 21 Закону України «Про охорону праці» відповідно до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2. Структура підприємства (керівництво, служби, відділи, виробничі та допоміжні підрозділи, які забезпечують виробничу діяльність об’єкта експертизи їх підпорядкованість, у вигляді блок-схеми)

3. Загальна кількість працюючих на підприємстві, в тому числі тих, хто виконує заявлені роботи підвищеної небезпеки та експлуатує заявлене обладнання підвищеної небезпеки (конкретно вказуються прізвища та посади відповідальних осіб та робітників, які безпосередньо виконують відповідні роботи та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, суміщення професій)

4. Фактична адреса підприємства

5. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства

6. Контактний телефон організації

7. Адреса виробництва, місця виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатації розташування устаткування підвищеної небезпеки (дільниця, який технологічний процес виконує)

8. Нормативно-правові акти з охорони праці, затверджені на підприємстві:

• Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

• Інструкції з охорони праці (затверджений наказом по підприємству список);

• Положення про службу охорони праці

• Положення про систему управління охороною праці тощо

9. Перелік нормативних документів, що регламентують безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.

10. Протоколи та посвідчення, що підтверджують проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці керівників (у тому числі першої особи), спеціалістів, членів комісії з перевірки знань, відповідальних осіб підприємства (відповідно п.5 НПАОП 0.00-4.12-05, в тому числі з електробезпеки)

11. Протоколи комісії по перевірці знань з охорони праці підприємства з перевірки знань інженерно-технічних працівників та робітників з питань охорони праці (відповідно п.3, п.4 НПАОП 0.00-4.12-05, в тому числі з електробезпеки – у електротехнологічних працівників згідно заявленим роботам та обладнанню)

12. Документи (протоколи, посвідчення), які підтверджують кваліфікацію, наявність спеціального навчання у працівників підприємства стосовно заявлених робіт та заявленого обладнання (наприклад: кранівники, електрики, зварники, стропальники, машиністи компресорних установок, оператори котельні водії технологічного транспорту, верхолази, слюсарі, будівельники, лісоруби і т.і.)

13. Сертифікати УкрСЕПРО (за наявності), протоколи сертифікаційних випробувань, декларації відповідності технічним регламентам (у разі коли обладнання придбане за кордоном)

14. Дозвіл на застосування, що чинний на території України (у разі коли обладнання придбане за кордоном), результати випробувань, експертних обстежень, ТО тощо.

15. Інформація про наявність та стан устаткування, що використовується при виконанні заявлених робіт (акти експертного обстеження, експертні висновки, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції і т.і.), засоби виробництва, пристосування, допоміжні засоби і т.п., які використовуються для виконання заявлених робіт

16. Висновок експертного обстеження (технічного діагностування) щодо обладнання підвищеної небезпеки, яке вже було в експлуатації, або не було введено в експлуатацію протягом року з дати виготовлення

17. Посадові інструкції (для призначених посадових осіб за заявленими роботами та обладнанням)

18. Перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту, за необхідності - акти та протоколи їх випробувань

19. Документи на право власності та/або договір оренди (будівлі та споруди, об’єкти, обладнання, тощо)

20. Накази по підприємству:

- про призначення відповідальних за виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, електрогосподарство (за необхідності), нагляд, технічний стан, безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки;

- про створення служби охорони праці (призначення відповідального з охорони праці)

- про створення комісії підприємства з перевірки знань робітників з питань охорони праці

- про організацію робіт за наряд-допусками

- про організацію нагляду за станом будівель і споруд

- про створення комісії по прийманню і перевірки ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів, призначення відповідального за забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту

- про результати атестації робочих місць за умовами праці

- про проведення медичного огляду

- про допуск працівників до експлуатації обладнання підвищеної небезпеки

21. Для обладнання, що експлуатується у вибухонебезпечному середовищі – довідка про вибухозахищене виконання.

22. Експлуатаційні документи на обладнання підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення).

23. У разі підтвердження* відповідності:

◦ повна назва, тип, марка, модель;

◦ призначення, галузь застосування, за необхідності рисунки загального виду устаткування;

◦ технічні характеристики устаткування (в табличному вигляді).

◦ конструкція устаткування.

◦ принцип роботи (дії) устаткування

24. Документи, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією заявленого устаткування, допоміжного обладнання, інформація щодо проведення ТО, експертних обстежень, організації планових ремонтів (напр., графіки ППР, опосвідчення, оглядів, перевірок)

25. Статут - 1-ша, 2-га стор., розд. «Предмет діяльності», «Управління підприємством»

26. Список журналів з питань охорони праці, які ведуться на підприємстві

27. Коротка характеристика підприємства (чим займається, загальна площа, відділення, відокремлені підрозділи (якщо є); основні цехи чи будівлі та споруди на території; які заявлені роботи де виконуються (в яких підрозділах, цехах); основне технологічне обладнання згідно зі списком в листі-заяві, де знаходиться), короткий опис технологічного процесу виробництва, карти основних технологічних процесів, робочі інструкції

28. Акти перевірок стану будівель та споруд (за останній рік)

29. При наявності субпідрядних послуг з виконанням робіт та експлуатацією устаткування підвищеної небезпеки договори з розмежуванням відповідальності, наявність у субпідрядника Дозволів на такі роботи та експлуатацію обладнання

30. Колективний договір – 1-ша сторінка, зміст, розділ «Охорона праці» (за наявності)

31. Організація проведення медичних оглядів (договір про медичні огляди, останній заключний акт, акт визначення контингенту працівників, що підлягають проведенню оглядів)

32. Матеріали з атестації робочих місць за умовами праці

33. Висновки психофізіологічної експертизи

34. Документи, що підтверджують планування охорони праці (план роботи з ОП)

35. Ідентифікація об’єкта, якщо є небезпечні речовини (за постановою КМУ №956 від 11.07.2002р.), лист Головного управління Держпраці про розгляд Повідомлення за формою ОПН-1

35. Інформація про те, як забезпечується відповідно до вимог нормативної документації безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація обладнання підвищеної небезпеки (засоби безпеки, заходи безпеки)

Примітка:

1. Копії документів надаються завіреними та з печаткою суб’єкта господарювання

2. Перелік додаткових документів, необхідних для складання висновку експертизи, визначається експертами після розглядання основного пакету документів та обстеження підприємства, в залежності від заявлених робіт, заявлених машин та устаткування, наявності об’єктів класу небезпеки, тощо та може бути змінений у разі змін в законодавчих актах України.

1. Повна назва, тип, марка, модель.

2. Призначення, галузь застосування, за необхідності рисунки загального виду устатковання

3. Технічні характеристики устатковання

4. Конструкція устаткування.

5. Принцип роботи (дії) устатковання

*у разі серійного виробництва при його обстеженні

6. Дані про організацію виробництва заявленого на експертизу устатковання (наявність необхідного устатковання, приладів, інструменту тощо).

7. Технічна документація на заявлене на експертизу устатковання (описи, технічні умови, інструкції по монтажу і експлуатації).

8. Дані про:

- стандарти підприємства та відповідність європейським нормам;

вхідний контроль;

- контроль в процесі виробництва;

- контроль готової продукції;

- організація контролю і відповідальність;

- організація метрологічного забезпечення.

- данні про: напругу, частоту живлення; систему заземлення; комутацію, провідники, системи захисту; ступені автоматизації

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

2. Орган, до сфери управління якого належить підприємство

2. Фактична адреса підприємства

3. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства та відповідальної особи

4. Номер телефону, факс, електронна адреса відповідальної особи

5. Основний вид виконуваних підприємством робіт і технологічні процеси, пов'язані з небезпечними речовинами

6. Умови приймання і зберігання сировини.

7. Умови зберігання та відвантаження продукції.

8. Перелік основних структурних підрозділів.

9. Розташування основних структурних підрозділів на майданчику
(майданчиках).
10. Завірений печаткою підприємства ситуаційний план і коротка характеристика місця розташування потенційно небезпечного підприємства, потенційно небезпечної ділянки. У радіусі 1000 м для небезпечних речовин групи 3 і 500 м для небезпечних речовин груп 1 і 2 показати об'єкти, на яких одночасно можуть знаходитися 20 і більш людей, транспортні магістралі, природоохоронні об'єкти, рекреаційні зони, населені пункти, промислові об'єкти, життєво важливі цивільні об'єкти з зазначенням відстаней до них.

11. Перелік всіх небезпечних речовин, які виготовляються, використовуються, переробляються, зберігаються на підприємстві з зазначенням їх максимальної маси, що може знаходитись на підприємстві

12. Сертифікати, карти безпеки, витяги з і стандартів або інші документи на небезпечні речовини з зазначенням їх класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007 та властивостей

Переліки форм,
та листів-заявок на послуги

Навчання слухачів в ТОВ "Миколаїв Техексперт" проводиться українською мовою