Експертне обстеження, технічне діагностування, навчання

Громадянська, 16А

місто Миколаїв

+38 (099) 639-23-22

+38 (098) 012-15-12

Послуги компанії
"МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ"

Експертне обстеження (технічне діагностування)

ТОВ «МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ» надає комплекс послуг з експертного обстеження (технічного діагностування), технічним оглядам машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, паспортизації обладнання.

Психофізіологічна експертиза

Для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки а так же професій, що потребують професійного добору, Необхідне проведення психофізіологічної експертизи, яка регламентується вимогами ст.5 Закону України «Про охорону праці».

Навчання з охорони праці

Проведення навчання з питань охорони праці. Проведення спеціального навчання. Навчання фахівців, спеціалістів та посадових осіб із Спеціальних Правил безпеки.

Енергоаудит (енергетичний аудит)

Енергоаудит (енергетичний аудит) – добровільне енергетичне обстеження споживачів паливно-енергетичних ресурсів з метою встановлення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпеченні.

Технічний огляд, та експертне обстеження технологічних транспортних засобів

Експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, у тому числі придбаних за кордоном, вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, та обов’язковий технічний контроль (технічний огляд), випробування та експертне обстеження (технічне діагностування).

Ідентифікація, експертиза та декларування об’єктів підвищеної небезпеки.

Потенційно небезпечний об’єкт вважається об’єктом підвищеної небезпеки (ОПН) відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, дорівнює або перевищує встановлений норматив порогової маси.

Надати Вам Консультацію?