Внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Шановні керівники підприємств, установ, організацій! Кабінетом Міністрів України постановою внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107. Зокрема, Постановою КМУ від 03.02.2021 р. №77 затверджено нові переліки: Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної […]

Технічний огляд, та експертне обстеження технологічних транспортних засобів

Експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, у тому числі придбаних за кордоном, вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, та обов’язковий технічний контроль (технічний огляд), випробування та експертне обстеження (технічне діагностування).

Енергоаудит (енергетичний аудит)

Енергоаудит (енергетичний аудит) – добровільне енергетичне обстеження споживачів паливно-енергетичних ресурсів з метою встановлення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо- і енергозабезпеченні.

Навчання з охорони праці

Проведення навчання з питань охорони праці. Проведення спеціального навчання. Навчання фахівців, спеціалістів та посадових осіб із Спеціальних Правил безпеки.

Психофізіологічна експертиза

Для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки а так же професій, що потребують професійного добору, Необхідне проведення психофізіологічної експертизи, яка регламентується вимогами ст.5 Закону України «Про охорону праці».